LISTA PROIZVODA

Industrijska ulja - hidraulična ulja

DINOL HIDROLEN OIL SHD-46

DINOL HIDROLEN OIL SHD - su visokokvalitetna hidraulična ulja, namenjena za hidraulične sisteme malih i srednjih snaga, opterećenja, pritisaka i temperatura.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
SRPS ISO 6743/4 (L-HM); ISO 11158 (HM); DIN 51524/2(HLP); AFNOR NF-E 48-603 (HM); DENISON HF-0/HF-2; VICKERS I-286-S, M-2950-S;

DINOL HIDROLEN OIL SHD-68

DINOL HIDROLEN OIL SHD - su visokokvalitetna hidraulična ulja, namenjena za hidraulične sisteme malih i srednjih snaga, opterećenja, pritisaka i temperatura.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
SRPS ISO 6743/4 (L-HM); ISO 11158 (HM); DIN 51524/2(HLP); AFNOR NF-E 48-603 (HM); DENISON HF-0/HF-2; VICKERS I-286-S, M-2950-S;